Naše služby

privacy

©READORA.COM
ochrana osobných údajov platné od 1.3.2009
Všetky práva vyhradené

 

Ochrana osobných údajov spoločnosti Miroslav Plachý - ASDERT.COM pri používaní internetových stránok spoločnosti.


Vážime si a ďakujeme Vám, za osobné údaje ktoré ste nám ochotní poskytnúť o to viac, že sú základom pre podnikanie, ktoré vykonávame a vieme, že je našou povinnosťou Vás informovať, ako by sme ich radi používali pre skvalitnenie našich služieb a dosiahnutie spoločných cieľov. Zároveň Vám chceme dať možnosť ovplyvňovať spôsob ich používania.

Týmto prehlasujeme:
spoločnosť Miroslav Plachý - ASDERT.COM Vaše osobne údaje nepredá ani ich neposkytne tretím osobám, aby im umožnil používať tieto údaje na ich vlastné účely.


Budeme od Vás požadovať čo najmenšie množstvo osobných údajov a to len tie, ktoré budú naozaj relevantné k poskytnutiu služby a umožnia nám zastupovať Vaše záujmy. Koncepcia získavania, spracovania a použitia osobných údajov je plne v súlade so Zákonom č.428/2002 Z.z. SR o ochrane osobných údajov a s použitím bezpečnostných prvkov (hesla, šifrovanie, čiastkové archívy a pod.) zaručíme Vaše súkromie. Pri prehliadaní stránok tejto lokality nepoužívame žiadne skryté súbory a technológie ( príklad: súbory cookie, "clear gif" a podobne) , ktoré zbierajú, vyhodnocujú alebo inak spracovávajú akékoľvek údaje, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre spávne fungovanie aplikácií. Tieto technológie môžu používať aj reklamné prvky tretích strán umiestnené na týchto stránkach. Všetky naše aplikácie použijú len také údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne a vedome.

Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov sa smú vykonať len ich uverejnením na týchto internetových stránkach.

V takom prípade upravíme aj aktuálne dátumy platnosti tohto prehlásenia. Na zmeny v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov upozorníme registrovaných používateľov služieb zaslaním elektronickej pošty. Priebežným používaním služby vyjadrujete svoj súhlas s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, vrátane všetkých aktualizácií.

 

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2009

READORA.COM - is an intelligent news reader, aggregator of information sources using RSS feeds and publishing platform.