Naše služby

publish

 Vytvárajte OSOBNÉ partnerstvá k Vašej značke!

  • .  Informačné spravodajstvo - Vám umožní spýtať sa ľudí, komunít a organizácií, čo vzájomne výhodné môžete urobiť pre Vaše partnerstvo. Prezentáciu pre vybranú cieľovú skupinu vytvoríte jednoducho a rýchlo. Naša platforma vytvorená pre Word of mouth marketing a direct-to-consumer (D2C) commerce je investícia pri ktorej pre Vás pracujú tisícky ľudí. Podrobné informácie získate po vytvorení Vášho bezplatného účtu.

 

>> Vytvorte si bezplatný účet <<

 

READORA.COM - is an intelligent news reader, aggregator of information sources using RSS feeds and publishing platform.